Java 8 Stream – Limit Nedir? Nasıl Kullanılır?

Posted by dogukanhan on May 31, 2019 · 1 min read

Java 8 Stream – Limit Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream API içerisinde yer alan limit operasyonu, Stream kaynağının belirli sayıda elemandan sonra sonlandırılmasını sağlamaktadır. Stream Limit standart for döngüsü terimlerimizde de rastlayacağımız döngümüzün ne kadar iterasyon sonrasında duracağını belirlemeye yarar.

Bazı Stream oluşturma yöntemleri sonsuz kaynak şeklinde Stream oluşturmaktadırlar, bu yüzden bu oluşturma yöntemlerinin kullanımı ile birlikte Stream Limit kullanılması zorunlu olmaktadır aksi taktirde Stream sonsuz döngüye girecektir.

Limitleme işlemi aslında verimizin istediğimiz kadarını almamıza olanak sağlıyacaktır.

List < String > isimler = new ArrayList < String > ();
isimler.add(“dogukan”);
isimler.add(“dogukan”);
isimler.add(“han”);
isimler.add(“dogukan”);
isimler.add(“dogukan”);
isimler.add(“onur”);
isimler.stream().limit(3).forEach(System.out::println);