Arduino 4 Bit Binary Counter

Özet Bu deneyde butona basıldığında binary olarak sayı saymamız ve bunu ledler üzerinden göstermemiz amaçlanmıştır soldan sağa ilk led 0’inci bit olmak üzere 4 bitden oluşmaktadır. 5’inci led butona basılıp basılmadığını kontrol eden ufak bir ayrıntıdır ve gerekli değildir. Not Arduino ide içerisinde birden fazla sekme kullanımında soldan sağa doğru Devamı…

önce , dogukanhan tarafından