Hibernate - @Column

Hibernate

Entity içerisinde yer alan field’larda kullanılır ve entity’nin veritabanında yer alan schemasına ait ayarlamalar yapılabilir. Bu ayarlamalar sutün ismi, not null gibi ayarlardır.

 • name: Değerin saklandığı veritabanı sütünun isminin belirlenmesinde kullanılır.
 • unique: Değerin benzersiz olup olmadığını belirtir, eğer benzersiz ise farklı kayıtlar içinde tekrarlayamaz.
 • nullable: Değerin null olup olamayacağını belirtir.
 • insertable: Eğer false değeri verilirse Field insert sorgusunda yer almaz.
 • updatable: Eğer false değeri verilirse Field update sorgusunda yer almaz.
 • columnDefination: Field tanımlanırken kullanılan DDL’i override eder bu alanda veritabanına özgü(taşınamaz) DDL statement’lar yazılabilir.
 • table: Field’in kullanılacağı tabloyu belirtir
 • length: Sadece String’lerde kullanılır, string’in uzunluğunu belirtir.
 • precision: Decimal değerler için kullanılır.
 • scale: Decimal değerler için kullanılır

@Column Annotation örnek kullanımı:

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;
  
  @Column(name = "student_name", nullable = false, length = 25)
  private String name;

  @Column(name = "student_last_name", nullable = false, length = 25)
  private String lastName;

  @Column(name = "student_email", nullable = false, unique = true, length = 100)
  private String email;

  @Column(name = "student_password", nullable = =false, length = 32)
  private String password;

  @Column(name = "student_number", nullable = false, unique = true, length = 16)
  private String number;
}

Similar Posts:
 1. Hibernate Postgresql
 2. Hibernate - @Column
 3. Hibernate - @SubSelect

Tags: