Hibernate - @Entity name vs @Table name

Hibernate

@Entity Annnotation ve @Table Annotation her ikisinde de name parametresi bulunmaktadır. @Entity içerisinde yer alan name parameteresi sınıfla ilgili işlemlerin hibernate ile ilgili kısımlarında kullanılmaktadır. Table’da yer alan name parametresi ise veritabanın yer alan tablo için kullanılmaktadır.

@Entity(name="Student")
@Table(name="Students")
public class User {

  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;


  public Long getId() {
    return id;
  }
}

Yukarıdaki örnek koda baktığımızda, Sınıfın ismi User olarak kullanılmış ve bu sınıftan yeni bir nesne üretileceği zaman new User() kullanılacaktır.

User student = new User();

@Entity name parametresi Student olarak tanımlanmış, hibernate içerisinde artık bu entity Student’dir ve öyle erişilecektir. Örnek olarak JPQL sorgusunda kullanmak istersek

session.createQuery("FROM Student", User.class).getResultList();

Table içerisinde yer alan name parametresi tablonun ismini belirtmektedir. Eğer veritabanında tabloları listelersek karşımıza Students tablosu çıkıcaktır.


Similar Posts:
 1. Hibernate Postgresql
 2. Hibernate - @Column
 3. Hibernate - @SubSelect

Tags: