Java For-each Döngüsü

Posted by dogukanhan on March 18, 2020 · 1 min read

Java dili içerisine dizilerin döngüler içerisinde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla eklenmiştir. Bir dizi içerisindeki her dizi elemanının döngü içerisinde dizide bulunduğu sırada işleme sokmak veya kullanmak istiyorsak For-each loop kullanılması önerilir.

Örnek

int arr[]={12,13,14,44}; 
  for(int sayi:arr){ 
   System.out.println(sayi); 
  } 

Çok basit bir syntax’a sahiptir. Aşağıdaki örneğe bakılacak olursa VeriTipi dizi içerisinde yer alan elemanların veri tipidir. Eğer String değişkenlerin bulunduğu bir dizi için kullanıyorsak bu String olmalıdır.

Yine değişkenIsmı döngü içerisinde kullanacağımız değişkenin ismi verilmelidir. Bu isimlendirme yapılırken tekil bir isim kullanılmalıdır çünkü bir diziyi değil dizinin bir elemanını gösterecek olan bir değişken ismi olucaktır, dizi yerine ise kullanılması istenilen dizinin ismi yazılır.

for(VeriTipi degiskenIsmi : dizi){ 
 // burada islemler yapilir
} 

Java’da foreach döngüsü içerisinde index’e erişim yoktur yani döngü devam ederken o anda dizinin hangi elemanında olduğunuzu bulamazsınız böylelikle foreach kullanırken index ile işinizin olmadığından emin olun.

Foreach döngüsü içerisinde dizi elemanları sadece bulundukları sıra ile gösterilir ve dizinin her bir elemanı atlanmadan döngü içerisinde gösterilir.

Foreach İle For Döngüsü Arasında Transfer

for(String kelime : kelimeler){
 System.out.println(kelime);
}

Yukarıdaki foreach döngüsünün aynısını aşağıda for döngüsü kullanarak yazalım. Aradaki fark, öncelikle tanımlanma bloğunda bir index değişkenin olmasıdır. Bundan sonra dizinin boyutu ile indexin sınırlandırılması ve index değişkeninin nasıl değişeceği belirtilir. Döngü içerisinde kelime değişkenine index değişkeninin gösterdiği dizinin elemanı atanır ve kulanılır.

for(int i=0;i<kelimeler.length;i++){
 String kelime = kelimeler[i];
 Systme.out.pintln(kelime);
}