Java Varargs

Posted by dogukanhan on March 18, 2020 · 1 min read

Değişken sayıdaki aynı tipteki değişkenin method tanımlanmasında kullanılmasına yarar. Metot tannımlamalarında bir tanımlama ile birden fazla parametreli metot desteğinin sağlanması amaçlanır. Farklı parametre serileri için metotların overload edilmesi gereksinimi ortadan kaldırır.

Değişken tipinin yazılmasından sonra üç nokta konularak tanımlanır. Metot içerisindeki değişken primitive dizi şeklindedir.

public static void metot1(int ...a) 
{
  int number = a[0]; // kontrol gerekli herhangi bir sey gonderilmeden cagrilmis olabilir.
} 

Yukarıdaki fonksiyon aşağıdaki farklı şekillerde çağrılabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi hiç bir parametre göndermeden metot yinede çağrılabilir.

metot1();
metot1(1);
metot1(1,2);
metot1(new int[]{1,2,3,4});
metot1(new int[5]);

Bir metot üzerinde vararg parametresi tanımlanırken her zaman en son değişken olmak zorundadır. Aşağıdaki örnekte c parametresi b parametresinden önce tanımlanamaz.

int nums(int a, float b, double … c){

}

Birden fazla varargs parametresi tanımlanamaz bir metot içerisinde yalnızca bir tane olabilir.

Resources