Python ile Basit Çizgi Grafiği Oluşturmak

Python içerisinde çizgi grafiği oluşturmak için matplotlib içerisinde yer alan pyplot kullanılmaktadır. Grafik çizebilmek adına bu kütüphaneyi import edelim.

1
2
  import matplotlib.pyplot as plt
  import numpy as np

Test verilerini oluşturmak için np.arange methodu kullanılabilir. Bu methodun sonucunda oluşan veriler. np.arange methodunun parametreleri sırası ile başlangıç, bitiş ve aralıktır.

1
  x = np.arange(0.0, 1.0, 0.01)

Oluşan x değerlerini görmek için ekrana yazdırabiliriz.

1
2
  for v in x:
    print(v,end=",")

Test amaçlı olarak x değerlerine karşılık gelecek olan y değerlerini sinus fonksiyonu yardımıyla oluşturabiliriz.

1
  y = np.sin(2 * np.pi * x)

Oluşan test değerlerini görmek için yine ekrana yazdırabiliriz.

1
2
for v in y:
  print(v,end=",")

Pyplot yardımıyla oluşturduğumuz test verilerilerini kullanıp grafiği çizdirelim. show methodu yardımıyla çizdirdiğimiz grafiği gösterelim.

1
2
3
  fig, ax = plt.subplots() 
  ax.plot(t, s) 
  plt.show()

Axis üzerinden set methodu kullanılarak çizilen grafiğe başlık ve axislere isimlendirme verilebilir.

1
2
  ax.set(xlabel='x', ylabel='y',
      title='Sinus Grafigi')

Buraya kadar oluşturduğumuz kodun tamamı.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  import matplotlib.pyplot as plt
  import numpy as np
  
  x = np.arange(0.0, 1.0, 0.01)
  y = np.sin(2 * np.pi * x)
  
  fig, ax = plt.subplots()
  ax.plot(x, y)
  
  ax.set(xlabel='x', ylabel='y',
      title='Sinus Grafigi')

Axis grid methodu ile grafiğin arkasında bir grid oluşması sağlanabilir.

1
  ax.grid()

Plot komutuna gönderilen tab parametresi ile çizilen çizgi grafiğinin rengi belirlenebilir. Eğer arka planı değiştirmek istiyorsak set_facecolor() methodu kullanılır.

1
2
  ax.plot(x, y,'tab:orange')
  ax.set_facecolor('#eafff5')