Python Pyplot Birden Fazla Grafik Çizdirmek

Birden fazla grafiği aynı pencere üzerinde çizdirmek istediğimizde subplots parametresi üzerinde değişiklik yaparız. Burada ilk parametre satır sayısı, ikinci parametre ise sütun sayısıdır.

Gerekli kütüphanleri import edip grafiklerimiz için verilerimizi oluşturalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
  import numpy as np
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  x1 = np.linspace(0.0, 1.0)
  x2 = np.linspace(0.0, 1.0)
  
  y1 = np.sin(4 * np.pi * x1)
  y2 = np.cos(4 * np.pi * x2)

grafik

Eğer grafikleri alt alta eklemek istiyorsak iki satır oluşturacak şeklinde parametreleri göndermeliyiz.

1
  fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2)

grafik

Eğer grafikleri yan yana oluşturmak istiyorsak, iki farklı sütun oluşturmalıyız

1
  fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1)

Aşağıda yan yana(tek satır iki sütun) olacak şekilde iki grafiği çizen kodun tamamı yer almakta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  import numpy as np
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  x1 = np.linspace(0.0, 1.0)
  x2 = np.linspace(0.0, 1.0)
  
  y1 = np.sin(4 * np.pi * x1)
  y2 = np.cos(4 * np.pi * x2)
  
  fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2)
  fig.suptitle('2 Farklı Grafik')
  
  ax1.plot(x1, y1, '.-')
  ax1.set_ylabel('Sinus Grafigi')
  
  ax2.plot(x2, y2, '.-')
  ax2.set_xlabel('x')
  ax2.set_ylabel('Cosinus Grafigi')
  
  plt.show()

Aynı yöntem ile eğer üç farklı grafiği aynı sütünda oluşturmak isteseydik:

1
  fig, (ax1, ax2,ax3) = plt.subplots(1, 3)

Eğer alt alta oluşturmak isteseydik:

1
  fig, (ax1, ax2,ax3) = plt.subplots(3, 1)

Burada dikkat edilmesi gereken nokta toplam axis sayısına göre değişken atamamız gerekmekte eğer 3 grafik çizilecek diyorsak bunu 3 farklı axis değişkenine atamamız gerekiyor.

1
2
  fig, (ax1, ax2,ax3) = plt.subplots(2, 1) # hata verir fazla sayida axis
  fig, (ax1, ax2,ax3) = plt.subplots(2, 2) # hata verir az sayida axis degiskeni