Python Pyplot Histogram Çizmek


Histogram bir veri grubundaki değerlerin sınıfllandırılması ve bu yapılasınıflandırmanın özel oluşturulan sütun grafiği ile gösterilmesidir.[1]

Pyplot kütüphanesi içerisinde yer alan hist methodu kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Öncelikle gerekli kütüphaneleri import edelim.

1
2
  import numpy as np
  import matplotlib.pyplot as plt

Histgoram çizimi için rastgele değerler üretelim

1
2
3
4
  mean = 100 #ortalama deger
  std = 15  #standart sapma
  x = mean + std * np.random.randn(437)
  num_bins = 50 # grup buyuklugu

Subplots ve ax.hist metotları yardımıyla grafiği çizdirelim.

1
2
3
  fig, ax = plt.subplots()
  # the histogram of the data
  n, bins, patches = ax.hist(x, num_bins, density=True)

Grafik

Bu kısıma kadar olan kodların tamamı:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  import numpy as np
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  mean = 100 #ortalama deger
  std = 15  #standart sapma
  x = mean + std * np.random.randn(437)
  num_bins = 50 # grup buyuklugu

  fig, ax = plt.subplots()
  # the histogram of the data
  n, bins, patches = ax.hist(x, num_bins, density=True)

  plt.show()

Eğer histogram üzerinde best-fit algoritmasına göre bir çizgi çizmek istersek

1
2
3
4
  y = ((1 / (np.sqrt(2 * np.pi) * mean)) *
     np.exp(-0.5 * (1 / std * (bins - mean))**2))
  
  ax.plot(bins, y, '--')

[1] :http://www.matematik.us/histogram-nedir-nasil-olusturulur.html


Similar Posts:

Tags: