Java Değişkenler

Program içerisinde veri tuttuğumuz yapılara değişken adı veririz. Bir değişken aslında 2 farklı, yapıdan oluşmaktadır, bunlardan ilki Değişkenin Tipi diğeri ise Değişkenin Değeridir. Değişken tipleri primitive(ilkel) değişken ve Sınıf değişken…

Java Ekrana Yazı Yazma System.out kullanımı

Basit bir merhaba dunya uygulamasi asagidaki sekilde yazilabilir. public static void main(String args[]){ System.out.println("Hello World"); } System.out içerisindeki metotlar konsol ekranına yazı yazılmasını sağlar, yazılan yazılar geri silinemez, veya yazıldıktan…

Python BeautifulSoup ile HTML sayfa parçalamak

BS(BeautifulSoup) python içerisinde html sayfaların parçalanmasında çok güzel bir modül, kullanımı basit ve kullanışlı. Aşağıdaki komut ile kurulabiliyor. pip3 install beautifulsoup4 from bs4 import BeautifulSoup import requests url = "https://dogukanhan.com"…

Java Erişim Belirleyiciler public pivate protected

Erişim belilreyiciler(Access modifiers) nesneye dayalı programlama(object oriented programming) için köklü bir yere sahiptir. Çoğu programcı için bir standart olsa da yeni öğrenen her programcı için pratiğe yerleştirilmesi zor bir konu.…

Java 11 Var Kullanımı

Java 11 ve ileri sürümlerince desteklenen var sayesinde nesne yaratırken yazdığımız uzun sınıf isimlerinden kurtulmuş oluyoruz. var sayi = 3; // integer var sayi2 = 3.3; // double var kelime…

Java Switch Expression

Java 13 ile birlikte yeni bir switch yapısı kullanılabilir oldu. Bu yapı switch işleminden sonuç alabilmemize olanak sağlıyor. Örnek olarak aşağıda yer alan kod sayesinde switch içerisinde yer alan bir…

Linux Kernel Modda Dosya Okumak

#include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/fs.h> #include <asm/uaccess.h> #include <linux/syscalls.h> SYSCALL_DEFINE2(deneme_syscall, int, a, int, b) { struct file *f; char buf[2048]; mm_segment_t fs; int i; for(i=0;i<128;i++) buf[i] = 0; f…

Linux Kernel Derlemek ve Systemcall Eklemek

Öncelikle aşağıdaki komut ile gerekli paketleri kurun. sudo apt-get install git fakeroot build-essential libncurses5-dev xz-utils libssl-dev bc Aşağıdaki adres üzerinden derlemek istediğiniz sürümü seçin. (Kendi kernel sürümünüze yakın seçerseniz derlerken…