Android Projeye Ses Dosyası Eklemek

Posted by dogukanhan on December 02, 2018 · 1 min read

Android projemizin içerisine ses eklemek için, öncelikle res klasörüne sağ tıklıyoruz ve New Android Resource Directory seçimini yapıyoruz. Sonrasında klasörün ismini raw olarak adlandırıyoruz. Ve içerisinde ses dosyamızı atıyoruz. Bundan sonra kodumuzu yazarken R.raw.dosyaismi olarak ses dosyamıza erişebiliyoruz.

MediaPlayer player =  MediaPlayer.create(this,R.raw.sound);
player.start();