Java

Java, Java Virtual Machine(JVM) üzerinde çalışan yüksek performanslı bir programlama dilidir. Object Oriented Programming(OOP) programlama dilleri arasında en popüler olanıdır. Kendisinden sonra Microsoft tarafından çıkartılan c# programlama dili, Java dili örnek alınarak geliştirilmiş ve bu yüzden aralarında güçlü bir benzerlik bulunmaktadır