Insertion Sort Java Algoritma Kodu

Insertion sort bir dizide yer alan elemanları, sıralamak için kullanılabilecek öğrenimi kolay bir algoritmadır. Algoritmanın temel prensibi sırasıyla dizideki bütün elemanları, o elamandan önceki elemanlarla karşılaştırarak yer değiştirmesidir.

Sort algoritması, çalışmak için ekstra alana ihtiyaç duymaz, aynı dizi üzerinden işlem yaparak memory(hafıza) alanından tasarruf sağlamaktadır.

	public static void insertionSort(int arr[]) 
  { 
    int n = arr.length; 
    for (int i=1; i<n; ++i) 
    { 
      int key = arr[i];
      int j = i-1; 
 
      /* Move elements of arr[0..i-1], that are 
        greater than key, to one position ahead 
        of their current position */
      while (j>=0 && arr[j] > key) 
      { 
        arr[j+1] = arr[j]; 
        j = j-1; 
      } 
      arr[j+1] = key; 
    } 
  } 
 
  public static void printArray(int arr[]) 
  { 
    int n = arr.length; 
    for (int i=0; i<n; ++i) 
      System.out.print(arr[i] + " "); 
 
    System.out.println(); 
  } 
 
  public static void main(String args[]) 
  {     
    int arr[] = {12, 11, 13, 5, 6}; 
    insertionSort(arr);
    printArray(arr); 
  } 

Kod içerisinde örnekte verildiği gibi 12, 11, 13, 5, 6 sıralayacak olalım.
i = 1 için key değerimiz ikinci eleman olan 11 olacaktır. Bu key değerinden önce gelen bütün değerleri kontrol ediceğiz eğer key değerimizden daha büyük bir sayı ise bunu bir sonraki indise “arr[j+1] = arr[j]” kodu ile koyacağız. Bu işlem 0 indisindeki ile karşılaştırma yapana kadar sürücektir en son olarak, en son taşıma yaptığımız indise key değerimizi koyacağız.

Kaynak: https://www.geeksforgeeks.org/insertion-sort/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *