Java Abstract Class Örneği 1

Posted by dogukanhan on November 09, 2018 · 1 min read

Java Abstract Class Örneği 1

Abstract kullanımına yönelik örneklerden ilki olan çok basit bir örnek aşağıda yer almaktadır. Burada Araba Class’ımız abstract olup diğer classlara şekil vermektedir.
Proje Kodları adresinden erişilebilir. https://git.dogukanhan.com/dogukanhan/AbstractClassExample1
[remote_content url="https://git.dogukanhan.com/dogukanhan/AbstractClassExample1/raw/master/src/main/java/example1/Car.java"]
[remote_content url="https://git.dogukanhan.com/dogukanhan/AbstractClassExample1/raw/master/src/main/java/example1/BmwCar.java"]
[remote_content url="https://git.dogukanhan.com/dogukanhan/AbstractClassExample1/raw/master/src/main/java/example1/FordCar.java"]
[remote_content url="https://git.dogukanhan.com/dogukanhan/AbstractClassExample1/raw/master/src/main/java/example1/App.java"]
Open special bwm engine
Stop special bwm engine
Bmm Horn 
Open special bwm engine
Stop special bwm engine
Bmm Horn 
Car1 Brand=Bmw
Car2 Brand=Ford