Maven İle Proje Oluşturmak

Oluşturduğumuz proje içerisinde 

DgroupId bizim paket ismimizi
DartifactId projenin ismini
DarchetypeArtifactId oluşturulan projenin temel alındığı yapıyı gösteriyor denilebilir burada simple bir proje oluşturmak için quickstart kullandım

-DinteractiveMode Mavenın proje oluştururken default değerler yerine değer alması için kullanılır. Default değer olarak verisyon numarası örnek verilebilir. ( False yapılırsa batch mode kullanılır.)

Komut girildikten sonra aşağıda verilen dosyalar otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Girilen Komut

mvn archetype:generate -DgroupId=com.dogukanhan.mvnexample1 -DartifactId=maven-example1 -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false

Pom.xml Dosyası
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>com.dogukanhan.mvnexample1</groupId>
 <artifactId>maven-example2</artifactId>
 <packaging>jar</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>maven-example2</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>3.8.1</version>
   <scope>test</scope>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>
Console Ekranı
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] 
[INFO] ------------------< org.apache.maven:standalone-pom >-------------------
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO] --------------------------------[ pom ]---------------------------------
[INFO] 
[INFO] >>> maven-archetype-plugin:3.0.1:generate (default-cli) > generate-sources @ standalone-pom >>>
[INFO] 
[INFO] <<< maven-archetype-plugin:3.0.1:generate (default-cli) < generate-sources @ standalone-pom <<<
[INFO] 
[INFO] 
[INFO] --- maven-archetype-plugin:3.0.1:generate (default-cli) @ standalone-pom ---
[INFO] Generating project in Batch mode
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Using following parameters for creating project from Old (1.x) Archetype: maven-archetype-quickstart:1.0
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Parameter: basedir, Value: /mnt/sda1/blogprojects/mavenexamples
[INFO] Parameter: package, Value: com.dogukanhan.mvnexample1
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.dogukanhan.mvnexample1
[INFO] Parameter: artifactId, Value: maven-example2
[INFO] Parameter: packageName, Value: com.dogukanhan.mvnexample1
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] project created from Old (1.x) Archetype in dir: /mnt/sda1/blogprojects/mavenexamples/maven-example2
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 6.341 s
[INFO] Finished at: 2018-11-11T16:36:58+03:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
Oluşturulan Klasör Ve Dosyalar

./pom.xml
./src
./src/main
./src/main/java
./src/main/java/com
./src/main/java/com/dogukanhan
./src/main/java/com/dogukanhan/mvnexample1
./src/main/java/com/dogukanhan/mvnexample1/App.java
./src/test
./src/test/java
./src/test/java/com
./src/test/java/com/dogukanhan
./src/test/java/com/dogukanhan/mvnexample1
./src/test/java/com/dogukanhan/mvnexample1/AppTest.java

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *