Maven

Maven Compiler Plugin’e Java Sürümü Vermek

Bir önceki yazımda olduğu gibi yazdığımız kodun java verisyonunu değiştirmek istiyorsak bu yöntemide kullanabiliriz. Aslında iki yöntem aynıdır fakat yazımsal bir değişim yaratmaktadır. pom.xml Eklenecek <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.6.1</version> <configuration> <source>1.8</source> <target>1.8</target> </configuration> </plugin> </plugins> </build> pom.xml Eklendikten Sonraki Hali <project xmlns=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd”> <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <groupId>com.dogukanhan.mvnexample1</groupId> <artifactId>maven-example2</artifactId> <packaging>jar</packaging> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <name>maven-example2</name> <url>http://maven.apache.org</url> <dependencies> <dependency> …

Maven Compiler Plugin’e Java Sürümü Vermek Read More »

Maven Java Sürümü Vermek

Projelerimizi yazarken yeni java sürümü özellikleri kullanmak istiyebiliriz. Eğer maven dosyamızı bu sürüm ile güncellemezsek, maven bize hata vericektir. Kullandığımız IDE yazdığımız kodun bir sonraki java sürümünü kullandığını düşünebilir bazı durumlarda ise maven dosyasında ileri bir java sürümünü yazsak bile IDE eski bir java sürümünde yazıyormuşuz gibi davranabilmektedir bu yüzden pom dosyamız içerisinde yer alan …

Maven Java Sürümü Vermek Read More »

Maven İle Proje Oluşturmak

Oluşturduğumuz proje içerisinde  –DgroupId bizim paket ismimizi –DartifactId projenin ismini –DarchetypeArtifactId oluşturulan projenin temel alındığı yapıyı gösteriyor denilebilir burada simple bir proje oluşturmak için quickstart kullandım -DinteractiveMode Mavenın proje oluştururken default değerler yerine değer alması için kullanılır. Default değer olarak verisyon numarası örnek verilebilir. ( False yapılırsa batch mode kullanılır.) Komut girildikten sonra aşağıda verilen …

Maven İle Proje Oluşturmak Read More »