Linux Kernel Modda Dosya Okumak

#include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/fs.h> #include <asm/uaccess.h> #include <linux/syscalls.h> SYSCALL_DEFINE2(deneme_syscall, int, a, int, b) { struct file *f; char buf[2048]; mm_segment_t fs; int i; for(i=0;i<128;i++) buf[i] = 0; f…

Linux Kernel Derlemek ve Systemcall Eklemek

Öncelikle aşağıdaki komut ile gerekli paketleri kurun. sudo apt-get install git fakeroot build-essential libncurses5-dev xz-utils libssl-dev bc Aşağıdaki adres üzerinden derlemek istediğiniz sürümü seçin. (Kendi kernel sürümünüze yakın seçerseniz derlerken…

Linux açılışta yavaşlatan uygulamaları bulmak

systemd-analyze komutu sayesinde sistemin toplam açılış süresi ve açılış sırasında, hangi işlemlerin ne kadar sürede gerçekleştiği bilgisine erişebiliriz. systemd-analyze blame Yukarıda yazan komutu çalıştırdığımızda sıralı bir liste halinde çalışıtırılması en…