Java Değişkenler

Program içerisinde veri tuttuğumuz yapılara değişken adı veririz. Bir değişken aslında 2 farklı, yapıdan oluşmaktadır, bunlardan ilki Değişkenin Tipi diğeri ise Değişkenin Değeridir. Değişken tipleri primitive(ilkel) değişken ve Sınıf değişken…

Java Ekrana Yazı Yazma System.out kullanımı

Basit bir merhaba dunya uygulamasi asagidaki sekilde yazilabilir. public static void main(String args[]){ System.out.println("Hello World"); } System.out içerisindeki metotlar konsol ekranına yazı yazılmasını sağlar, yazılan yazılar geri silinemez, veya yazıldıktan…