Removing __pycache__ from visual studio file window.

To edit your settings in settings.json, start by opening the Command Palette with CMD/CTRL + SHIFT + P. The Open Settings (JSON) command will let you directly edit the settings JSON file. Add Code below to json file. Ref : https://stackoverflow.com/questions/30140112/how-do-i-hide-certain-files-from-the-sidebar-in-visual-studio-code/55795397#55795397https://dev.to/thegeoffstevens/vs-code-settings-you-should-customize-5e75

Python BeautifulSoup ile HTML sayfa parçalamak

BS(BeautifulSoup) python içerisinde html sayfaların parçalanmasında çok güzel bir modül, kullanımı basit ve kullanışlı. Aşağıdaki komut ile kurulabiliyor. En önemli iki metotu find ve findAll, find metotu sadece bir tane olacağını düşündüğünüz mesala id değeri ile aradığınız bir htmml element için kullanılıyor. Find metotları ilk olarak tag ismini alıyor daha Devamı…

önce , dogukanhan tarafından