Java Switch Expression

Java 13 ile birlikte yeni bir switch yapısı kullanılabilir oldu. Bu yapı switch işleminden sonuç alabilmemize olanak sağlıyor. Örnek olarak aşağıda yer alan kod sayesinde switch içerisinde yer alan bir…

Linux Kernel Modda Dosya Okumak

#include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/fs.h> #include <asm/uaccess.h> #include <linux/syscalls.h> SYSCALL_DEFINE2(deneme_syscall, int, a, int, b) { struct file *f; char buf[2048]; mm_segment_t fs; int i; for(i=0;i<128;i++) buf[i] = 0; f…

Linux Kernel Derlemek ve Systemcall Eklemek

Öncelikle aşağıdaki komut ile gerekli paketleri kurun. sudo apt-get install git fakeroot build-essential libncurses5-dev xz-utils libssl-dev bc Aşağıdaki adres üzerinden derlemek istediğiniz sürümü seçin. (Kendi kernel sürümünüze yakın seçerseniz derlerken…

Linux açılışta yavaşlatan uygulamaları bulmak

systemd-analyze komutu sayesinde sistemin toplam açılış süresi ve açılış sırasında, hangi işlemlerin ne kadar sürede gerçekleştiği bilgisine erişebiliriz. systemd-analyze blame Yukarıda yazan komutu çalıştırdığımızda sıralı bir liste halinde çalışıtırılması en…