Linux açılışta yavaşlatan uygulamaları bulmak

Posted by dogukanhan on October 17, 2019 · 1 min read

systemd-analyze komutu sayesinde sistemin toplam açılış süresi ve açılış sırasında, hangi işlemlerin ne kadar sürede gerçekleştiği bilgisine erişebiliriz.

systemd-analyze blame 

Yukarıda yazan komutu çalıştırdığımızda sıralı bir liste halinde çalışıtırılması en uzun süren’den başlayarak işlemlerin gerçekleşme sürelerini listeleriz.