Java’da Bir diziyi döndürmek (Bumble Rotate)

Verilen bir n elemanlı bir diziyi, sağ yöne doğru k adımca bumble rotate yöntemiyle döndürmek.

Bu algoritma için Uzay O(1) ve Zaman O(n*k)

   public static void rotate(int[] dizi, int k) {
	for (int i = 0; i < k; i++) {
		for (int j = dizi.length - 1; j > 0; j--) {
			int temp = dizi[j];
			dizi[j] = dizi[j - 1];
			dizi[j - 1] = temp;
		}
	}
    }

Diğer bir yöntem olarak başka bir dizi kullanarak döndürebilirsiniz. Başka bir dizi kullanarak döndürme algoritması için tıklayın

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *