Java Util Function - Supplier

Posted by dogukanhan on May 11, 2019 · 1 min read

Java Util Function - Supplier

Supplier Ne için Kullanılır?

Supplier parametre almaz ve yalnızca değer döndürür. Lambda ile kullanırken, abstract metotu olan get’i override ederiz. Saati getiren bir fonksiyon, veya rastgele sayı üreten bir fonksiyon supplier için örnek verilebilir.

Supplier Örnekleri

Supplier<String> currentTime = ()-> LocalTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("hh:mm"));
System.out.println(currentTime.get());
Supplier<Integer> rndNumber = ()-> new Random().nextInt();
System.out.println(rndNumber.get());
System.out.println(rndNumber.get());

Supplier Çeşitleri

  • BooleanSupplier: Boolean değer döndürür
  • DoubleSupplier: Double değer döndürür.
  • IntSupplier: Integer değer döndürür
  • LongSupplier: Long değer döndürür.