Java Util Function – Supplier

Supplier Ne için Kullanılır? Supplier parametre almaz ve yalnızca değer döndürür. Lambda ile kullanırken, abstract metotu olan get’i override ederiz. Saati getiren bir fonksiyon, veya rastgele sayı üreten bir fonksiyon supplier için örnek verilebilir. Supplier Örnekleri Supplier Çeşitleri BooleanSupplier: Boolean değer döndürür DoubleSupplier: Double değer döndürür. IntSupplier: Integer değer döndürür LongSupplier: Long değer döndürür.