Java 8 Stream – allMatch Nedir? Nasıl Kullanılır?

AllMatch Stream API Operasyonu stream kaynağı içerisinde bulunan her bir verinin belirtilen koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol etmektedir. Örnek olarak bir veri listemiz içerisinde bütün elemanların 0dan büyük olup olmadığını kontrol edebiliriz.

AllMatch parametre olarak Predicate alır ve bu koşulu bütün elemanlar üzerinde dener, herhangi bir elemanın koşula uymaması durumunda false döner, bütün elemanlar koşulu sağlıyor ise true sonuç vermektedir.

boolean a = IntStream.range(0, 20).allMatch(x - > x < 100);
System.out.println(a);

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *