Java 8 Stream – anyMatch Nedir? Nasıl Kullanılır?

AnyMatch Stream API Operasyonu kaynak içerisinde bulunan ve kriterlere uyan herhangi bir elemanın olup olmadığın kontrol eder. Parametre olarak Predicate alır ve buna göre kaynak üzerinde koşulu sağlayan herhangi bir elemanın bulunması üzerine true sonuç döndürmektedir.

AnyMatch kullanarak kaynak içerisinde varolmasını istemediğimiz bir verinin olup olmadığını kontrol edeibliriz.

List < String > isimler = new ArrayList < String > ();
isimler.add("han");
isimler.add("dogukan");
isimler.add("onur");
boolean a = isimler.stream().anyMatch(x - > x.equals("dogukan"));

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *