java 8 stream api nedir

Java 8 Stream – reduce Nedir? Nasıl Kullanılır?

Java 8 Stream reduce operasyonu kaynaktaki her elemanın birleştirilerek tekil bir eleman oluşturulması işlemini görmektedir, yani eğer bir String listesini kaynak olarak kullanıyorsak bu Stringlerin birleştirilip bir adet String değişkeni üretmemiz reduce operasyonu olarak adlandırılır. Reduce yapabilmek için iki farklı parametreyi belirtmek zorundayız. İki parametreden ilki olan ilk değer parametresi birleştirme işlemi yaparken başlangıç değerini …

Java 8 Stream – reduce Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »

Java 8 Stream – findAny, findFirst Nedir? Nasıl Kullanılır?

FindAny Stream içerisinde yer alan herhangi bir elemanı döndürmektedir. Burada hangi elemanın geleceği belirsizdir fakat çoğunlukla ilk elemanın dönderileceğini söyliyebiliriz. Findany Stream operasyonu kullanıldıktan sonra direk olarak Stream kaynağımızdaki veri tipinde dönüş alamayız Optional adı verilen sınıflar kullanılır. Findfirst operasyonunda ise Stream kaynağımız içerisinde yer alan ilk elemanı yine findanyde olduğu gibi Optional nesnesi olarak …

Java 8 Stream – findAny, findFirst Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »

Java 8 Stream – anyMatch Nedir? Nasıl Kullanılır?

AnyMatch Stream API Operasyonu kaynak içerisinde bulunan ve kriterlere uyan herhangi bir elemanın olup olmadığın kontrol eder. Parametre olarak Predicate alır ve buna göre kaynak üzerinde koşulu sağlayan herhangi bir elemanın bulunması üzerine true sonuç döndürmektedir. AnyMatch kullanarak kaynak içerisinde varolmasını istemediğimiz bir verinin olup olmadığını kontrol edeibliriz.

Java 8 Stream API IntStream, DoubleStream, LongStream

Stream of Primitives Stream<T> Generic Type olduğundan dolayı, Primitive değişkenlerin varolduğu bir Stream’i diğerleri gibi oluşturamayız, primitive değişkenlerin yer aldığı bir Stream oluşturmak istiyorsak bunun için özel olarak yazılmış IntStream, DoubleStream ve LongStream interface’lerini kullanabiliriz. .of Metotu kullanarak Stream Oluşturma .range .rangeClosed() Metotu Kullanarak Stream Oluşturma Range içerisinde belirtilen sayıdan artan şekilde son sayıya kadar …

Java 8 Stream API IntStream, DoubleStream, LongStream Read More »

Java 8 Stream API Nedir?

Stream Dizi ve listelerimizin, elamanları üzerinde işlem yapmamıza olanak sağlar. Çeşitli hazır fonksiyonları sayesinde listemizdeki bütün elemanları işledikten sonra sonuç üretebilir. Stream dizi ve liste gibi içerisinde veri saklamaz fakat veri saklayan yapıları kullanarak üzerinde işlem yapar bu yüzden orjinal verilerimizi değiştirmez. Stream içerisinde elemanlar sadece bir kez ziyaret edilir. Aynı elemanı tekrar işleme sokabilmek …

Java 8 Stream API Nedir? Read More »