Java 8 Stream API Nedir?

Java Stream API

  • Stream Dizi ve listelerimizin, elamanları üzerinde işlem yapmamıza olanak sağlar.
  • Çeşitli hazır fonksiyonları sayesinde listemizdeki bütün elemanları işledikten sonra sonuç üretebilir.
  • Stream dizi ve liste gibi içerisinde veri saklamaz fakat veri saklayan yapıları kullanarak üzerinde işlem yapar bu yüzden orjinal verilerimizi değiştirmez.
  • Stream içerisinde elemanlar sadece bir kez ziyaret edilir. Aynı elemanı tekrar işleme sokabilmek için yeni bir stream oluşturulmalıdır.

Java 8 Stream API java I/O Paketleri içerisinde yer alan InputStream ve OutputStream ile karıştırılmamalıdır. Streamler kullanılırken Java 8 ile birlikte gelen Lambda Expression Syntax’ı kullanılmaktadır.

Kaynaklar:


Similar Posts:
  1. Java 8 Stream - Fibonacci Stream Oluşturma
  2. Java 8 Stream - Parallel Stream Nedir?
  3. Java 8 Stream – concat Nedir? Nasıl Kullanılır?

Tags: java, java 8 Stream API, java 8 stream api nedir, java lambda expression, java stream, java stream nedir