Java Util Function – Predicate

Predicate Ne için Kullanılır?

Predicate Aldığı paramatereye göre boolean değer döndürmektedir. Filtreleme ve gruplama gibi operasyonlarda kullanılmaktadır. Lambda ile birlikte kullanırken abstract test metotunu override ederiz.

Predicate Metotları

  • test(T t) Lambda ile bu metot override edilir. Parametreye göre boolean sonuç üretmelidir
  • and() İki predicate birleştirilme için kullanılır mantıksal ve ile aynı anlama gelmektedir.
  • or() İki predicate birleştirilmek için kullanılır mantıksal veya ile aynı anlama gelmektedir.
  • negate() Predicate’in ürettiği sonuçun tersini üreten predicate verir, mantıksal not ile aynı anlama gelmektedir.

Predicate Örnekleri

Predicate<Integer> cift = (x)->x%2 ==0;
System.out.println(cift.test(10));

Predicate<String> dIleMiBasliyor = (x)->x.startsWith("d");
Predicate<String> nIleMiBitiyor = (x)->x.endsWith("n");
Predicate<String> dileBaslayipNIleBiten = dIleMiBasliyor.and(nIleMiBitiyor);
System.out.println(dileBaslayipNIleBiten.test("dogukan"));

Predicate<String> dileBaslamasin = dIleMiBasliyor.negate();
Predicate<String> d_ile_baslasin_veya_n_ile_bitsin = dIleMiBasliyor.or(nIleMiBitiyor);

Predicate Çelitleri

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *