Java 8 Stream API Nasıl Çalışır?

Stream kullandığımızda, kullandığımız operasyonlara göre Stream Pipeline adını verdiğimiz bir süreç yaratmış oluruz. Bir Stream Pipe’line içerisinde aşağıdaki maddelerden söz edilir.

  • Stream için kaynak sağlıyan liste veya dizi verimiz Stream Source
  • Stream içindeki elemanlara işlem yapan Intermediate (Non-Terminal Operation)
  • Sonuç üretimi sağlıyan Terminal-Operation

Bir Stream nesnesi oluşturmak yukarıdaki işlemleri yapmak anlamına gelmemektedir. Eğer biz bir Stream nesnesi oluşturur çeşitli operationlardan geçirirsek nesne ile birlikte geçirdiğimiz operasyonların tamamı Stream Pipeline olarak adlandırılır.

Eğer bir Stream Pipeline oluşturucaksak içerisinde bir tane Stream Source ve bir tane Termal Operation bulundurmak zorundadır. Source burada bir liste olabilir, termal operation ise stream bittikten sonra bize sonuç getirebilecek operasyon türüdür.

Kaynak:

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *