Java 8 Stream API Nasıl Çalışır?

Stream kullandığımızda, kullandığımız operasyonlara göre Stream Pipeline adını verdiğimiz bir süreç yaratmış oluruz. Bir Stream Pipe’line içerisinde aşağıdaki maddelerden söz edilir. Stream için kaynak sağlıyan liste veya dizi verimiz Stream Source Stream içindeki elemanlara işlem yapan Intermediate (Non-Terminal Operation) Sonuç üretimi sağlıyan Terminal-Operation Bir Stream nesnesi oluşturmak yukarıdaki işlemleri yapmak anlamına gelmemektedir. Eğer biz bir …

Java 8 Stream API Nasıl Çalışır? Read More »