java 8

Java 8 Stream – Fibonacci Stream Oluşturma

Iterator, iterable ve Splitator kullanılarak Fibonacci dizisi elemanlarını veren bir Stream oluşturabiliriz. Iterator içerisinde fibonacci algoritmamız yer almaktadır bu sayede bir sonraki elemanın hesaplanması yapılabilir. Iterable ise bir iterator nesnesi döndürmektedir. Splitator ise Stream içerisinde kullanabileceğimiz bir Iterator yapısıdır. Çok büyük sayılar hesaplanabilmesi için BigInteger kullanılmıştır.

Java 8 Stream – Parallel Stream Nedir?

MultıThread yapıda stream oluşturmamıza yaramaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, eğer sıralı bir şekilde işliyorsak sırası bozulabilmektedir. Yani kaynak çalışırken eğer ilk önce bitenin ilk eleman olmasını istiyorsak paralel Stream kullanamayız. Paralel Stream kulandığımızda kaynak içerisinde elemanlar aynı anda birden fazla şekilde operasyonlara tabi tutulurlar, yani bir sonraki elemanın işleme girmesi için şuanki elemanın işlemden çıkması …

Java 8 Stream – Parallel Stream Nedir? Read More »

Java 8 Stream – min, max Nedir? Nasıl Kullanılır?

Terminate operasyonlardan olan min ve max, kaynak içerisindeki en büyük ve en küçük elemanları döndürmektedir. Burada dikkat edilmesi gerekenlerden birisi Primitive Streamler içerisinde parametre almamaktadır çünkü iki farklı integer değerinden hangisinin büyük olduğuna karar verilebilir. Nesnelerimizi sakladığımız Stream içerisinde ise Comparator interface’ini parametre olarak almaktadır. Yani min ve max kullanılırken nesnelerin nasıl kıyaslanacağına dair bir …

Java 8 Stream – min, max Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »

Java 8 Stream – foreach Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bütün sıralı olarak verildiği ve herhangi bir sonuçun üretilmediği bir operasyondur. Foreach stream operasyonu parametre olarak Consumer veya Bi Consumer almaktadır. Kaynak içerisindeki elemanların tek tek Consumer’e verilir. Foreach operasyonu Terminate operasyon olduğundan Stream döngüsünü sonlandırır. Foreach yapısı kullanılarak Stream içerisindeki her eleman ekrana yazdırılarbilir veya üzerlerinde işlem yapılabilir. En çok kullanıldığı yerlerden birisi genellikle …

Java 8 Stream – foreach Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »

Java 8 Stream – collect Nedir? Nasıl Kullanılır?

Şimdiye kadar bir çok şekilde stream oluşturma örneği içerisinde değişken türlerinin Stream kaynağı olarak nasıl kullanılacağını gösterdim burada tam tersi bir işlem yapıcağız Stream API Collect kullanarak Stream kaynağını bu değişken türlerine çevirebiliriz. Collect aslında toplamak biriktirmek anlamına gelmektedir, kullanırkende Stream döngümüzü farklı bir değişken yapısında toplayarak bitireceğiz. Collect Operasyonu kullanılırken önceden yazılmış olan Collectors …

Java 8 Stream – collect Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »

Java 8 Stream – noneMatch Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream API noneMatch Operasyonu kaynak içerisinde bulunan bütün elemanların verilen koşula uymaması gerekmektedir, eğer herhangi bir eleman bu koşula uyuyor ise false sonucu döner. NoneMatch operasyonu kaynak içerisinde ki hiçbir elemanın bu koşula uymaması anlamını taşımaktadır. Allmatch ile farkı ise bu noktadadır, allmatch bütün elemanların verilen koşula uyması gerekmekteydi. NoneMatch Stream Operasyonu aldığı Predicate Functional …

Java 8 Stream – noneMatch Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »

Java 8 Stream – anyMatch Nedir? Nasıl Kullanılır?

AnyMatch Stream API Operasyonu kaynak içerisinde bulunan ve kriterlere uyan herhangi bir elemanın olup olmadığın kontrol eder. Parametre olarak Predicate alır ve buna göre kaynak üzerinde koşulu sağlayan herhangi bir elemanın bulunması üzerine true sonuç döndürmektedir. AnyMatch kullanarak kaynak içerisinde varolmasını istemediğimiz bir verinin olup olmadığını kontrol edeibliriz.

Java 8 Stream – Distinct Nedir? Nasıl Kullanılır?

Distinct operatoru kaynağımız içerisindeki tekrar eden verileri silmektedir. Kelime anlamı itibariyle farklı demektir yani tekrar eden elemanlarımızı silerek tekrarları yok etmektedir. Distinct Stream operasyonu iki farklı şekilde kullanılabilir bunlardan birisi nesneye ait equal metotu kullanır bu yüzden herhangi bir parametreye ihtiyaç duymaz Bir diğeri ise Predicate alarak nesnemizin özelliğine göre farklı olup olmadığına karar verir. …

Java 8 Stream – Distinct Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »