Java 8 Stream – foreach Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bütün sıralı olarak verildiği ve herhangi bir sonuçun üretilmediği bir operasyondur.

Foreach stream operasyonu parametre olarak Consumer veya Bi Consumer almaktadır. Kaynak içerisindeki elemanların tek tek Consumer’e verilir. Foreach operasyonu Terminate operasyon olduğundan Stream döngüsünü sonlandırır.

Foreach yapısı kullanılarak Stream içerisindeki her eleman ekrana yazdırılarbilir veya üzerlerinde işlem yapılabilir. En çok kullanıldığı yerlerden birisi genellikle ekrana yazdırma olmaktadır.

IntStream.range(0, 20).forEach(System.out::println);

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *