Java 8 Stream – count Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream Count operasyonu Stream içerisinde yer alan toplam veri sayısının değerini verir, aslında list yapısından alışık olduğumuz size ve array yapısından alışık olduğumuz length değeri gibi düşünülebilir.

long total = IntStream.range(0, 20).count();
System.out.println(total);

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *