Java 8 Stream – count Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream Count operasyonu Stream içerisinde yer alan toplam veri sayısının değerini verir, aslında list yapısından alışık olduğumuz size ve array yapısından alışık olduğumuz length değeri gibi düşünülebilir.