Java 8 Stream – Parallel Stream Nedir?

MultıThread yapıda stream oluşturmamıza yaramaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, eğer sıralı bir şekilde işliyorsak sırası bozulabilmektedir. Yani kaynak çalışırken eğer ilk önce bitenin ilk eleman olmasını istiyorsak paralel Stream kullanamayız.

Paralel Stream kulandığımızda kaynak içerisinde elemanlar aynı anda birden fazla şekilde operasyonlara tabi tutulurlar, yani bir sonraki elemanın işleme girmesi için şuanki elemanın işlemden çıkması gerekmemektedir.

IntStream.range(0,20).parallel().forEach(System.out::println);

Yukarıda verilen kod örneği çalıştırıldığından farkedileceği üzere her çalışmada ekrana yazılan verinin sırası değişmektedir. Sıranın bozulması dezavantaj gibi dursada performans açısından paralel olarak veriyi işlemek avantaj sağlayacaktır.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *