Java 8 Stream – concat Nedir? Nasıl Kullanılır?

Java Stream API

Stream concat operasyonu iki veya daha fazla Stream’i birleştirip bir Stream yapmamızsa olanak sağlamaktadır. Birleştirilecek Streamlerin aynı veri tipinde olması önemlidir.

Stream < Integer > stream1 = Stream.of(1, 3, 5);
Stream < Integer > stream2 = Stream.of(2, 4, 6);

Stream < Integer > resultingStream = Stream.concat(stream1, stream2);

Similar Posts:
  1. Java 8 Stream - Fibonacci Stream Oluşturma
  2. Java 8 Stream - Parallel Stream Nedir?
  3. Java 8 Stream – concat Nedir? Nasıl Kullanılır?

Tags: concat, java 8 Stream API, java lambda expression, java stream, java stream concat, stream concat