Java 8 Stream – concat Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream concat operasyonu iki veya daha fazla Stream’i birleştirip bir Stream yapmamızsa olanak sağlamaktadır. Birleştirilecek Streamlerin aynı veri tipinde olması önemlidir.

Stream < Integer > stream1 = Stream.of(1, 3, 5);
Stream < Integer > stream2 = Stream.of(2, 4, 6);

Stream < Integer > resultingStream = Stream.concat(stream1, stream2);

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *