Java 8 Stream – Peek Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream Peek operasyonu Consumer alarak işlem gerçekleştirebilmektedir. Bu yapı foreach ile çok benzerlik göstermesine karşın aralarında ki tek fark ise peek’in non-terminate operasyon olmasıdır.

Peek kullanıldıktan sonra tekrardan başka Stream operasyonları kullanılabilirken foreach kullanıldıktan sonra Stream döngüsü sonlandığından dolayı bu mümkün olamamaktadır.

List < String > isimler = new ArrayList < String > ();
isimler.add("dogukan");
isimler.add("dogukan");
isimler.add("han");
isimler.add("dogukan");
isimler.add("dogukan");
isimler.add("onur");
isimler.stream().peek(System.out::println).map(x - > "isim =" + x).forEach(System.out::println);

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *