Java 8 Stream – Peek Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream Peek operasyonu Consumer alarak işlem gerçekleştirebilmektedir. Bu yapı foreach ile çok benzerlik göstermesine karşın aralarında ki tek fark ise peek’in non-terminate operasyon olmasıdır. Peek kullanıldıktan sonra tekrardan başka Stream operasyonları kullanılabilirken foreach kullanıldıktan sonra Stream döngüsü sonlandığından dolayı bu mümkün olamamaktadır.