Java’da iki Stringin Denkşekilliliği (Isomorphism)

Başlamadan önce burada Sadi Evren Şeker Hocamızın Isomorphism üzerine güzel bir yazısı bulunmakta link üzerinden okuyabilirsiniz.

http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2009/06/18/denksekillilik-isomorphism/

Girilen iki tane s ve t String değişkenleri olarak adlandıralım, isomorphic olup olmadığına karar veren algoritma. S deki karakterler yerine başka karakterler konulup t elde edilebiliyorsa bunlar isomorphic’tir.

Örnek olarak

“egg” ve  “add” isomorphic’tir, e karekteri yerine a ve g karekteri yerine d yi değiştirirsek ikinci Stringi oluşturabiliriz.” foo” ve “bar” ise isomorphic değildir. Çünkü o karekteri hem a hemde r karakterlerine denk gelmektedir ikinci String’i oluşturmanın bir yolu yoktur.

 public boolean isIsomorphic(String s, String t) {
    if (s == null || t == null) {
      return false;
    }

    if (s.length() != t.length()) {
      return false;
    }

    HashMap<Character, Character> map = new HashMap<Character, Character>();

    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
      char c1 = s.charAt(i);
      char c2 = t.charAt(i);

      if (map.containsKey(c1)) {
        if (map.get(c1) != c2)
        {
          return false;
        }
      } else {
        if (map.containsValue(c2)) 
        {
          return false;
        }
        map.put(c1, c2);
      }
    }

    return true;
  }

Zaman O(n) dir.

Kaynak: https://www.programcreek.com/2014/05/leetcode-isomorphic-strings-java/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *