Java’da iki Sıralı Dizinin Medyanını Bulmak

Medyan : Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir.
Kaynak: http://www.matematikcanavari.net/2013/04/medyan-nedir.html

Verilen A ve B dizileri sıralanmış olmak üzere medyanını bulma algoritmasının Algoritma Karşılıklılığı O(log(m+n))

public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) {
  int total = nums1.length+nums2.length;
  if(total%2==0){
    return (findKth(total/2+1, nums1, nums2, 0, 0)+findKth(total/2, nums1, nums2, 0, 0))/2.0;
  }else{
    return findKth(total/2+1, nums1, nums2, 0, 0);
  }
}
 
public int findKth(int k, int[] nums1, int[] nums2, int s1, int s2){
  if(s1>=nums1.length)
    return nums2[s2+k-1];
 
  if(s2>=nums2.length)
    return nums1[s1+k-1];
 
  if(k==1)
    return Math.min(nums1[s1], nums2[s2]);
 
  int m1 = s1+k/2-1;
  int m2 = s2+k/2-1;
 
  int mid1 = m1<nums1.length?nums1[m1]:Integer.MAX_VALUE;  
  int mid2 = m2<nums2.length?nums2[m2]:Integer.MAX_VALUE;
 
  if(mid1<mid2){
    return findKth(k-k/2, nums1, nums2, m1+1, s2);
  }else{
    return findKth(k-k/2, nums1, nums2, s1, m2+1);
  }
}

 

 

Kaynak: https://www.programcreek.com/2012/12/leetcode-median-of-two-sorted-arrays-java/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *