Java’da iki Sıralı Dizinin Medyanını Bulmak

Medyan : Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Kaynak: http://www.matematikcanavari.net/2013/04/medyan-nedir.html Verilen A ve B dizileri sıralanmış olmak üzere medyanını bulma algoritmasının Algoritma Karşılıklılığı O(log(m+n)) public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) { int total = nums1.length+nums2.length; if(total%2==0){ return (findKth(total/2+1, nums1, nums2, 0, 0)+findKth(total/2, nums1, nums2, 0, 0))/2.0; }else{ return findKth(total/2+1, …

Java’da iki Sıralı Dizinin Medyanını Bulmak Read More »