Java’da Sıralı bir Diziye Ekleme Yeri Bulmak

Verilmiş sıralı bir dizi ve girilen bir değer için eğer değer dizide varsa dizideki yerini eğer dizide yoksa dizide eklenebileceği yeri döndüren algoritma.(Not: Dizide aynı elemandan sadece bir tane olduğu varsayılacaktır.)

Algoritma için  bir kaç örnek

[1,3,5,6], 5 -> 2
[1,3,5,6], 2 -> 1
[1,3,5,6], 7 -> 4
[1,3,5,6], 0 -> 0

Bu aslında binary search problemidir ve  algoritma karmaşıklılığı O(log(n)) dir.

public int searchInsert(int[] nums, int target) {
  if(nums==null)
    return -1;
  if(target>nums[nums.length-1]){
    return nums.length;
  }
 
  int i=0;
  int j=nums.length;
 
  while(i<j){
    int m=(i+j)/2;
    if(target>nums[m]){
      i=m+1;
    }else{
      j=m;
    }
  }
 
  return j;
}

Kaynak: https://www.programcreek.com/2013/01/leetcode-search-insert-position/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *