Java Stack Sınıfını Kullanmak

public class Stack
extends Vector

Stack sınıfı son giren ilk çıkar(Last in first out ((LIFO)) algoritmasına göre çalışan bir yığındır. Stack sınıfı vector sınıfını beş method ile extend eder böylelikle bir vektörü stack olarak kullanabilmeye olanak sağlar.

Bir stack nesnesi yaratıldığında, içerisinde hiç bir eleman bulundurmaz.
Stack algoritmasının yanında daha geniş ve tutarlı LIFO yapısı olan Deque stack yerine kullanılabilir.

   Deque<Integer> stack = new ArrayDeque<Integer>();

Stack Sınıfı Methodları

boolean empty()

Stack nesnesinin içinin boş olup olmadığını test(kontrol) eder.

peek()

Stack nesnesinin içerisindeki en son eklenen elemanı getirir.

pop()

En üstteki elemanı stackten çıkararak geri verir.

push()

Stack’e eleman ekler

search(Object o)

Arama

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *