java dizi

Java Stack Sınıfını Kullanmak

public class Stack extends Vector Stack sınıfı son giren ilk çıkar(Last in first out ((LIFO)) algoritmasına göre çalışan bir yığındır. Stack sınıfı vector sınıfını beş method ile extend eder böylelikle bir vektörü stack olarak kullanabilmeye olanak sağlar. Bir stack nesnesi yaratıldığında, içerisinde hiç bir eleman bulundurmaz. Stack algoritmasının yanında daha geniş ve tutarlı LIFO yapısı …

Java Stack Sınıfını Kullanmak Read More »

Java’da Bir Sayının Dizideki İki Sayının Toplamı İle Bulunması

Bir integer dizisinde ki iki sayının toplanarak önceden belirtilmiş bir sayıya eşit olup olmayacağını bulan algoritma. Örnek olarak Sayı Dizimiz = {2, 7, 11, 15}, hedef=9 olursa algoritmamız bize 0 ve 1’i verecektir. Bu verilen değerler dizideki iki sayının toplanarak hedef’i oluşturan sayıların dizideki yeridir. Bu problemi çözmek için kullanılan Java için en iyi yöntemlerden …

Java’da Bir Sayının Dizideki İki Sayının Toplamı İle Bulunması Read More »

Java’da K’nıncı En Büyük Elemanı Bulmak

Verilen [3,2,1,5,6,4]  dizisi için k = 2 ise dizideki en büyük ikinci eleman  5 olmalıdır.. Java’da K’nıncı en büyük elemanı bulmak için çeşitli yöntemlere gidilebilir. Aşağıdaki kodda belirtildiği gibi dizi sıralanıp sondan k önceki eleman alınarak çözüme ulaşılabilir. Zaman O(nlog(n)). public int findKthLargest(int[] nums, int k) { Arrays.sort(nums); return nums[nums.length-k]; } Bu problem QuickSort algoritması …

Java’da K’nıncı En Büyük Elemanı Bulmak Read More »