Java Util Function - Operator / UnaryOperator

Posted by dogukanhan on May 11, 2019 · 1 min read

Java Util Function - Operator / UnaryOperator

Parametre alarak o parametre ile aynı veri tipinde sonuç üretirler. Lambda ile kullanıldığında applye metotu override edilmektedir. Java Util Function paketi icersindeki Function interfacesine benzerlik göstermektedir.

UnaryOperator<Integer> a= (x)->x*2;
     System.out.println(a.apply(3));
BinaryOperator<Integer> binaryOperator = (x,y)->x*y;
      System.out.println(binaryOperator.apply(3,5));

Operator Çeşitleri