Java Util Function – Function

Parametre alarak sonuç döndüren yapılardır. Lambda ile kullanıldığında apply metotu override edilir. Parametrenin cinsi ve return edilecek olan değerin cinsi farklı veya anı tipte olacak şekilde belirlenebilir.

Function Örnekleri

Function < String, Integer > strUzunluguBul = (x) - > x.length();
System.out.println(strUzunluguBul.apply("dogukan"));

BiFunction < String, Integer, String > tekrarla = (x, y) - > {
  StringBuilder builder = new StringBuilder(x);
  for (int i = 1; i < y; i++) {
    builder.append(",");
    builder.append(x);
  }
  return builder.toString();
};

System.out.println(tekrarla.apply("dogukan", 4));

Function Çeşitleri

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *