java function

Java Util Function vs Metot Functionlar

Yazı serisi boyunca çoğu function’a değindim aslında, bunların hepsi birer metot olarak’da yazılabilirdi. Bu yazı boyunca neden Java Util Function paketinin oluşturulduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ufak bir örnekle nasıl benzerlik gösterdiklerine değinelim. Bu iki fonksiyon görüldüğü üzere birbirinin aynısı işi yapmaktadır, yani sayının çift olup olmadığını kontrol eder. İlk fonksiyon bir metot olarak yazılmıştır. İkincisi …

Java Util Function vs Metot Functionlar Read More »

Java Util Function – Function

Parametre alarak sonuç döndüren yapılardır. Lambda ile kullanıldığında apply metotu override edilir. Parametrenin cinsi ve return edilecek olan değerin cinsi farklı veya anı tipte olacak şekilde belirlenebilir. Function Örnekleri Function Çeşitleri BiFunction<T,U,R>: İki parametre alan fonksiyondur. DoubleFunction<R> Aldığı parametresi double tipindedir. DoubleToIntFunction: Double parametre alır ve int tipinde return değeri verir. DoubleToLongFunction: Double tipinde parametre …

Java Util Function – Function Read More »