Java Util Function – Function

Parametre alarak sonuç döndüren yapılardır. Lambda ile kullanıldığında apply metotu override edilir. Parametrenin cinsi ve return edilecek olan değerin cinsi farklı veya anı tipte olacak şekilde belirlenebilir. Function Örnekleri Function Çeşitleri BiFunction<T,U,R>: İki parametre alan fonksiyondur. DoubleFunction<R> Aldığı parametresi double tipindedir. DoubleToIntFunction: Double parametre alır ve int tipinde return değeri verir. DoubleToLongFunction: Double tipinde parametre …

Java Util Function – Function Read More »